Blog Archives

یک ایرانی-هلندی در جستجوی پدر و مادرش در ایران – Persian-Dutch Woman in Search of Biological Parent

. English Version Below نامه ای از فریده… ا دانسته‌های من از زندگی‌ام در واقع از زمانی آغاز می‌شود که یک زوج هلندی سرپرستی مرا به عهده گرفتند. در آن زمان در یک پرورشگاه در تهران از من  نگهداری می‌شد.ا خواهر … Continue reading

Posted in Nieuws en Artikelen | Tagged , | Leave a comment