Blog Archives

Eindhovens Dagblad : در هلند : تلفن به ایران با موبایل دیگران

در هلند یکی ایرانی با هزینه موبایل دیگران دایما به ایران تلفن می کرده است. این رویداد در شهر ایندهوفن در جنوب هلند رخ داده است. روزنامه محلی “ایندهوفن داخبلاد” در گزارشی در این رابطه نوشته است: این مرد جوان … Continue reading

Posted in Nieuws en Artikelen | Tagged | Leave a comment