Nowruz is Coming to Holland

                                                                                                                             Nederlands Onder
PDN – Persian Community in the Netherlands is preparing for Nowruz, new year festival of ancient Persia (Iran) which is celebrated since thousands years ago.

Buying Nowruz stuff in a Persian grocery in Amsterdam

Buying Nowruz stuff in a Persian grocery in Amsterdam

Persian new year will arrive on Thursday (20th March) but as it is a working day most celebrations in Europe, North America and Australia have been organized for the weekend.

Perzisch Nieuwjaar Noroez

The biggest Persian new year concert in Europe will take place at Arena Oberhausen in Germany but in the Netherlands various local events have been organized as well. (Amsterdam, Delft, Leiden, Eindhoven, etc.)

Nowruz Greetings

In the Netherlands Persian groceries are offering Nowruz stuff to the people. Nowuz is observed by some of other nations which in past have been a part of Persia such as Afghans, Tajiks and Kurds in Iraq and Turkey. More than 70,000 Persian-speaking people in Holland celebrate Nowruz.

Photo: B. Ardani / PDN – Text: Rudi Knol
(Follow Persian Dutch Network on Facebook)

Het Perzisch nieuwjaar komt naar Nederland

Meer dan 70.000 Perzisch sprekenden in Nederland vieren Nowruz

Meer dan 70.000 Perzisch sprekenden in Nederland vieren Nowruz

PDN, Amsterdam – De Perzische gemeenschap bereidt zich voor op Nowroez, het nieuwjaarsfeest van Perzië (Iran) dat al duizenden jaren gevierd wordt.

Het Perzische nieuwjaar begint op donderdag 20 maart, maar omdat dat een werkdag is, zullen de meeste nieuwjaarsvieringen in Europa, Noord-Amerika en Australie georganiseerd worden tijdens het weekend.

Samanoo is een item op de Perzische nieuwjaarstafel

Samanoo is een item op de Perzische nieuwjaarstafel

Het grootste Perzische nieuwjaarsconcert vindt plaats in de Arena Oberhausen in Duitsland maar in Nederland worden ook diverse lokale bijeenkomsten georganiseerd (in Amsterdam, Delft, Leiden, enz.).

In Nederland prijzen Perzische winkels mensen Nowroez artikelen aan. Nowroz wordt ook gevierd door andere volkeren die in het verleden onderdeel uitmaakten van Perzië zoals Afghanen, Tajiks en Koerden in Irak en Turkije. Meer dan 70.000 Perzisch sprekenden in Nederland vieren Nowroez.

Iraans Nieuwjaar

NOWRUZ ARRIVES… |  Pejman Akbarzadeh, Piano
Persian New Year Festival (Mozeshuis, Amsterdam, 2013)
This entry was posted in Foto and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply